Một số thông tin lưu ý về trục và van của máy nén khí

Trục cam

Trục cam là trục trong động cơ của máy nén khí với một hoặc nhiều cam hình trứng gắn với nó. Khi trục cam quay, các dây cam hoặc thùy này, mở và đóng van nạp & xả, đúng lúc với chuyển động của piston. Đây là một công việc quan trọng và có thể có tác động lớn đến hiệu suất của động cơ máy nén khí ở các tốc độ khác nhau.

Nếu trục cam bị mòn hoặc không quay chính xác, nó có thể khiến động cơ máy nén khí của bạn chạy kém. Vì vậy, nếu động cơ của bạn đang chạy không tải hoặc tăng tốc kém, hãy yêu cầu cố vấn dịch vụ của bạn xem xét trục cam của bạn.

Khi trục cam có vấn đề, nó thường là một triệu chứng của một vấn đề động cơ lớn hơn, nghiêm trọng hơn nhiều. Liên kết trục cam với vành đai hoặc chuỗi thời gian và trục khuỷu, thay thế hoặc sửa chữa thường không đơn giản. Nếu trục cam của bạn ngừng quay do vành đai thời gian bị hỏng, piston có thể chạm vào các van mở.

Từ một quan điểm an toàn, có một nguy cơ an toàn nhỏ, bởi vì trục cam bị hỏng có thể khiến bạn đứng trong tình huống không mong muốn. Tuy nhiên, từ quan điểm môi trường, có tác động thấp từ trục cam bị mòn.

Van máy nén khí ERG

puma-px1090.jpg

Vòng tuần hoàn khí thải hoặc van EGR, rất quan trọng đối với các điều khiển phát thải của ô tô. Bằng cách tuần hoàn một phần nhỏ của khí thải trở lại vào động cơ máy nén khí, nó giúp giữ một lượng lớn nhiên liệu không cháy được thải vào khí quyển.

Để duy trì hiệu quả của chiếc máy nén khí, điều quan trọng là van EGR hoạt động tốt. Nếu van EGR bị chặn hoặc trục trặc, nó có thể khiến động cơ của bạn chạy kém. Vì vậy, nếu động cơ của bạn đang chạy không tải hoặc tăng tốc kém, hãy yêu cầu cố vấn dịch vụ của bạn xem van EGR của bạn.

EGR van có thể được làm sạch, nhưng một khi nó không thành công, lựa chọn duy nhất của bạn là để thay thế nó. Nếu bỏ qua đủ lâu, một chiếc xe có van EGR xấu sẽ không vượt qua lượng khí thải.

Từ quan điểm an toàn, có một rủi ro an toàn nhỏ, bởi vì van EGR thất bại có thể khiến bạn đứng trong tình huống không mong muốn. Từ quan điểm môi trường, van EGR thất bại sẽ gây ra các khí độc hại được thải vào môi trường

Trên đây là một số thông tin về van ERG và trục cam của một chiếc máy nén khí, ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm nhiều sản phẩm máy nén khí và các công cụ khí nén cũng như thiết bị về máy nén khí tại đây. 

 

No Responses

Write a response