Tin tức: Điểm hạn chế cơ bản của ngành thuốc Việt Nam

Cần giao việc đấu thầu và mua sắm thiết bị vật tư y tế và thuốc triệt để

Trong thời sự thực trạng  thuốc thật giả lẫn lộn như hiện nay thì ngành Y tế đang được ủy thác toàn bộ việc quản lý đấu thầu và mua sắm thiết bị vật tư y tế và thuốc ở giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên có lẽ cần xem lại vì thật sựu việc này là không ổn trong giai đoạn hiện nay.

đời sống

Dưới một góc nhìn khác thiên về phân tích nhiều hơn về đời sống chúng ta có thể để ý một số điểm mấu chốt như sau:  Việc ‘khoán trắng’ cho bộ Y tế này dẫn đến 3 điểm hạn chế cơ bản.

Điểm thứ nhất, phải đảm nhận đồng thời yêu cầu quản lý được hiệu quả kinh tế – tức giá thuốc và kết hợp với cả chức năng kiểm soát chất lượng thuốc; Ngành Y tế được coi là cơ quan chuyên môn về dược – tức chuyên môn kỹ thuật và xét cho cùng nếu trong một cơ quan vốn thuần túy mang tính kỹ thuật nhưu vậy thì tự nó đã khiến cho cơ quan này thực hiện nhiệm vụ được giao khó có thể hoàn thành. Việc quản lý thuốc nên có sự can thiệp sau sát hơn nữa từ phía pháp luật

Giá là một vấn đề khá quan trọng trong ngành quản lý thuốc

Điểm thứ hai mà người viết muốn nêu ra liên quan đến pháp luật đó là phía bộ Tài chính – cụ thể là Cục Quản lý Giá, lại không có vai trò gì. trong khi thuốc được quy định là mặt hàng cần có sự kiểm soát về giá của Nhà nước, đây thật sự là một điểm đáng quan ngại sâu sắc về thuốc ở nước ta. Thuốc là mặt hàng thiết yếu phải mua chính vì thế sẽ là rất đáng sợ cho người nghèo nếu giá thuốc không điều chỉnh như hiện nay. Vốn là một điểm khá quan ngại trong các ngành nghề đầu tư ở nước ta.

tin tức

No Responses

Write a response